Lesmateriaal

Nieuws in de klas biedt lesmateriaal waarbij leerlingen leren van de actualiteit. Het lesmateriaal is kosteloos.

Nieuwsmedia zijn prachtige bronnen voor het onderwijs. De actualiteit biedt een praktisch en concreet startpunt om lessen mee te beginnen. Ons lesmateriaal helpt u een brug te slaan tussen de lesstof en de werkelijkheid buiten school.

Nieuws als lesmateriaal

Leerlingen die het nieuws volgen, komen verder. Uit onderzoeken blijkt dat leerlingen lessen meer waarderen als daarin gewerkt wordt met de actualiteit.
Leerlingen die het nieuws volgen, plaatsen de lesstof in een bredere context en begrijpen daardoor beter waarom ze leren wat ze leren. Door op school te werken met nieuwsmedia, leren zij hoe zij als actieve burger kunnen participeren in de samenleving. Daarom moedigt Nieuws in de klas juist docenten aan om tijd te maken voor de actualiteit.

Ons lesmateriaal: lespakketten en lessuggesties over de actualiteit

Wilt u de actualiteit verwerken in uw lessen? Gebruik ons online lesmateriaal.

Nieuwsbrief