Lesbundel Journalistiek en Ethiek

Ethiek gaat over wenselijkheden hoe een persoon zou moeten handelen. Centraal hierbij staat het rekening houden met het belang van anderen, dus niet alleen het eigen belang. Ook journalisten hebben hier mee te maken als ze het nieuws brengen.

 

Binnenkort kunt u hier de lesbundel Journalistiek en ethiek downloaden.

 

Deze lesbundel over journalistiek en ethiek is geschikt voor het voortgezet onderwijs.  De leerlingen hebben na afloop kennis gemaakt met het begrip ethiek. Ze weten wat journalistiek en normen en waarden met elkaar te maken hebben. Hiervoor maken leerlingen gebruik van diverse artikelen in verschillende nieuwsmedia . Met de nieuwstool zijn leerlingen in staat om een eigen nieuwsproductie te maken. Tenslotte hebben leerlingen nagedacht over ethiek in nieuwsonderwerpen.

Tijdsbesteding
n.v.t.
Krant nodig
twee of meer

Nieuwsbrief