Actuele opdracht: Angst wegspelen

Deze actuele opdracht over therapeutische games is direct in te zetten voor leerlingen.

De ontwikkeling van therapeutische games is veelbelovend. Ze helpen je al spelend je angsten te lijf te gaan. Veel wetenschappers zien de voordelen van de spellen, maar vinden dat ze het werk van psychologen niet kunnen vervangen. Lees meer in het artikel Deze videogames helpen angstige kinderen net zo goed als therapie.

Woordenschat 
▢ reguliere
▢ cognitieve
▢ commerciële
▢ de blootstelling
Leerdoel
▢ Ik leg uit hoe de game helpt om angsten te verminderen.
Opdracht
 
A Vragen

1. Welke taak hadden klinisch psychologen, kunstenaars en spelontwikkelaars bij de ontwikkeling van het spel?
2. Waarom bevat het spel een lichtje dat dimt?
3. Hoe leren kinderen in het spel vooral om minder angstig te zijn?
4. Hoe zijn de effecten van het spel onderzocht en vastgesteld?
5. Wat bedoelt de tekst met emotionele gezondheid?
6. Hoe meten de verschillende spellen angst?
7. Op welke wetenschappelijke kennis zijn de spellen gebaseerd?
8. Wat zijn belangrijke voorwaarden voor spellen die je angsten willen verminderen?
9. Waarom zien sommige wetenschappers dergelijke spellen meer als een ´tussenstap´?
10. Waaraan moeten dergelijk spellen voldoen om aantrekkelijk te zijn?

 
B Advertentie
Ontwerp een advertentie waarin je ouders uitlegt waartoe het spel dient en hoe het spel werkt.
 
C Uitleg voor kinderen
Vat de informatie in de tekst samen in een korte uitleg voor kinderen. Geef je uitleg vorm met een inleiding (1 alinea), kern (2 á 3 alinea´s) en slot (1 alinea).

Differentiëren met Nieuwsservice
Bij deze opdracht kan de gratis Nieuwsservice worden gebruikt om te differentiëren. U kunt u deze opdracht gebruiken met artikelen die leerlingen zoeken op basis van het onderwerp waarbij ze zelf moeilijke woorden en vragen noteren. Of u kunt zelf teksten selecteren van een ander niveau. Leerlingen kunnen een deel van de opdrachten ook maken aan de hand van die artikelen.

 

Over MNM Week

Deze opdracht is gemaakt voor MNM Week. Regelmatig worden actuele opdrachten geplaatst die ook te vinden zijn op www.MNMWeek.nl.

Type opdracht
Tijdsbesteding
20-50 min.
In samenwerking met
MNM Week

Nieuwsbrief