Actuele opdracht: Dierenrijk Nederland dunt uit

Een nieuw rapport van het WNF wijst op een groot aantal dieren dat op het punt staat te verdwijnen in Nederland. Verschillende factoren zorgen dat de populatie drastisch afneemt. Het rapport wijst op oorzaken maar ook op kansen om het tij te keren. Lees meer over het rapport bij bijvoorbeeld RTL Nieuws Grote zorgen bij WNF: verdwijnen korhoen, tapuit en argusvlinder? en NRC Duinpieper legt het loodje. En hij niet alleen.

Woordenschat 

▢ de kaalslag
▢ het loodje leggen
▢ vergrassen
▢ verzuren
▢ ecologische
▢ recessie

 

Leerdoel 
▢ Ik licht factoren toe die de bedreiging van verschillende dieren in Nederland kunnen verminderen
A Vragen
1. Wat zijn bedreigingen? Zet ze in volgorde van belangrijkheid.
2. Welke dierenpopulaties staan het meest onder druk?
3. In hoeverre worden dierenpopulaties genoemd die nog relatief veilig zijn? Leg ook uit waarom ze nog redelijk hebben kunnen overleven.
4. Wat zijn oplossingen? Zet ze in volgorde van belangrijkheid.
5. In hoeverre spreekt de tekst over eerdere acties die populaties weer lieten toenemen?
6. Welke begrippen gebruikt de tekst voor de bedreiging van de dieren? Leg de betekenis van elk begrip kort uit.
7. Wat zijn de voornaamste adviezen die het artikel geeft?
 
B Dieren vertellen het zelf
Kies een van de bedreigde dieren en laat het dier kort verslag doen over de conclusies van het rapport. Geef deze uitleg de vorm van een aantal posts, een monoloog, een interview of een geluidsopname.
 
C Mindmapping
Vat de oorzaken, oplossingen en bedreigde dieren samen in een mindmap. Bedenk eerst goed hoe je de mindmap indeelt. Illustreer hem rijk, maar zorg dat elke illustratie je uitleg echt ondersteunt.

 

D Infographic
Vat de belangrijkste oorzaken, oplossingen en bedreigde dieren samen in een overzichtelijke, compacte infographic.
Type opdracht
Tijdsbesteding
20-40 min.
In samenwerking met
MNM Week

Nieuwsbrief