Actuele opdracht: Het vuurwerkverbod

Deze opdracht over het vuurwerkverbod is direct in de les te gebruiken.

Kort vóór en na oud en nieuw is het debat erover op zijn hevigst. Wat moeten we met het vuurwerk en alle schade die het met zich meebrengt? In het debat wordt een afweging gemaakt tussen strengere regels en goede handhaving tegenover een totaalverbod. Lees de commentaren Dat vuurwerk kan zo niet langer en Opinieblog – Het vuurwerkverbod is wel/geen goed idee.

Woordenschat
▢ de materiële schade
▢ de verkeerswet
▢ reguleren
▢ de handhaving
▢ de restrictie

Leerdoel 
▢ Ik kan verschillende oplossingen voor de vuurwerkoverlast toelichten

Opdracht
1. Lees de teksten en noteer de belangrijkste opties en de bijbehorende argumenten.
2. Bespreek in een groep van 4 á 5 leerlingen de voor- en nadelen van de verschillende opties.
3. Bespreek welke optie voor jullie het meest realistisch is.
4. Bedenk hoe die optie het beste, naar ieders tevredenheid, zou kunnen worden uitgevoerd.
5. Elke groep laat tot slot één lid de gekozen optie bepleiten.

Differentiëren met Nieuwsservice

Bij deze opdracht kan de gratis Nieuwsservice worden gebruikt om te differentiëren. U kunt u deze opdracht gebruiken met artikelen die leerlingen zoeken op basis van het onderwerp. Of u kunt zelf teksten selecteren van een ander niveau. Leerlingen kunnen de opdracht ook maken aan de hand van die artikelen.

Met de Nieuwsservice kunnen dag- en weekbladen gratis bezorgd worden voor docenten waarmee authentieke bronnen gebruikt kunnen worden in de les.

Over MNM Week

Deze opdracht is gemaakt voor MNM Week. Regelmatig worden actuele opdrachten geplaatst die ook te vinden zijn op www.MNMWeek.nl.

Trefwoorden
Tijdsbesteding
n.v.t.
In samenwerking met
MNMWeek

Nieuwsbrief