Actuele opdracht: Made in China, Meekijken in China

Deze actuele opdracht is direct te gebruiken in de les.

Een grappige app als Tik Tok is in de ogen van veel Amerikanen lang zo onschuldig niet. Ze weten niet goed wat de makers wel en niet doen met de data van gebruikers. Gevolg behoorlijke onrust in de V.S. Lees meer in het artikel De groei van TikTok maakt Amerikaanse politici onrustig: misschien kijkt China mee.

Woordenschat
▢ de lichtvoetigheid
▢ onstuimige
▢ de rekruten
▢ potentieel
▢ ongebreideld

Leerdoel
▢ Ik kan uitleggen hoe apps een gevaar kunnen vormen

 

Opdracht

A Vragen
1. Welke voorbeelden van bijna-ongelukken met data noemt het artikel?
2. Welke omstandigheden maken Amerikanen vooral voorzichtig en bang ten aanzien van Chinese apps?
3. Leg de zinnen in het artikel uit:
– ¨Als de politiek ergens ver weg lijkt, dan wel in het universum dat TikTok heet¨ (alinea 1)
– ¨al lijkt een nieuwe marketingstrategie ook meegespeeld te hebben¨ (alinea 4)
– ¨Data zijn de nieuwe olie, wordt wel eens gezegd¨ (alinea 7)
4. Wat wordt bedoeld met zelflerend (systeem) (alinea 7)?
5. Geef de tekst een compactere titel, die goed de kern van het artikel weergeeft.

B Nieuwstool
Maak met www.nieuwstool.nl een krant waarin je de kern van het artikel uitlegt. Plaats bijvoorbeeld ook een foto of filmpje op de voorpagina.

 

Differentiëren met Nieuwsservice

Bij deze opdracht kan de gratis Nieuwsservice worden gebruikt om te differentiëren. U kunt u deze opdracht gebruiken met artikelen die leerlingen zoeken in het nieuws op basis van het onderwerp. Of u kunt zelf teksten selecteren van een ander niveau. Leerlingen kunnen de opdracht ook maken aan de hand van die artikelen.

Met de Nieuwsservice kunnen dag- en weekbladen gratis bezorgd worden voor docenten waarmee authentieke bronnen gebruikt kunnen worden in de les.

 

Over MNM Week

Deze opdracht is gemaakt voor MNM Week. Regelmatig worden actuele opdrachten geplaatst die ook te vinden zijn op www.MNMWeek.nl.

Tijdsbesteding
n.v.t.
In samenwerking met
MNM Week

Nieuwsbrief