Actuele opdracht: meteoriet die dinosauriërs wegvaagde

Deze actuele opdracht over de meteoriet waardoor dinosauriërs uitstierven is direct in te zetten voor leerlingen.

Wetenschappers worstelen met de bewijzen voor hoe de dinosauriërs uitstierven. Het moet een wereldwijde ramp zijn geweest, maar bewijs voor wat er precies heeft plaatsgevonden was er onvoldoende. Nu lijkt een hard bewijs te zijn gevonden.

 

Bron
RTL Nieuws 
Hét bewijs is geleverd: de dino’s stierven uit door een meteoriet

Woordenschat

de meteoriet – de paleontoloog – de klimatoloog – platinum – tot de verbeelding spreken – de catastrofe – de tsunami – de geologie – het ecosysteem – de parallel
 
Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe onderzoekers nieuwe kennis hebben opgedaan over het uitsterven van dinosauriërs.
 

Opdracht 1 – Snelle schets

Vat de inhoud van de tekst samen in een snelle schets van tekst en tekeningen.

Opdracht 2 – Bronnen vergelijken
Zoek het nieuws op in één andere bron. Vergelijk hoe zeker de beide bronnen zijn over de onderzoeksresultaten en welke onbeantwoorden vragen ze noemen. Welke bron is voor jou het meest volledig? Welke bron is in jouw ogen het meest geloofwaardig?

Opdracht 3 – Verrijken
Voeg extra kennis uit een andere bron over dit nieuws toe door beide bronnen samen te vatten in een schema (zie opdracht 1) of mindmap.

Differentiëren met Nieuwsservice

Bij deze opdracht kan de gratis Nieuwsservice worden gebruikt om te differentiëren. U kunt u deze opdracht gebruiken met artikelen die leerlingen zoeken in het nieuws op basis van eigen interesse. Of u kunt zelf teksten selecteren van een ander niveau. Leerlingen kunnen dan een aantal moeilijke woorden uit de tekst selecteren om te omschrijven.

Met de Nieuwsservice kunnen dag- en weekbladen gratis bezorgd worden voor docenten waarmee authentieke bronnen gebruikt kunnen worden in de les.

Over MNM Week

Deze opdracht is gemaakt door Pieter Snel van MNM Week. Regelmatig worden actuele opdrachten geplaatst die ook te vinden zijn op www.MNMWeek.nl.

Type opdracht
Tijdsbesteding
10-30 min.
In samenwerking met
MNM Week

Nieuwsbrief