Actuele opdracht: Natuur voor lange tijd verwoest in Australië

Deze opdracht over de bosbranden in Australië is direct in de les te gebruiken.

Langzamerhand maakt Australië de schade op. Deskundigen komen in hun berekeningen tot een extreem sterftecijfer onder dieren en verwachten dat de natuur zich niet zomaar zal herstellen. Lees meer over hun bevindingen in het artikel Australische ecoloog: miljard dieren dood door bosbranden.

Woordenschat 
▢ de ecoloog
▢ de schakering
▢ inheemse
▢ meerjarige
▢ het icoon

Leerdoel
▢ Ik kan de schade aan de natuur in Australië toelichten en vertellen hoe de natuur zich naar verwachting zal (moeten) herstellen

Opdracht
Je bent verslaggever voor radio/tv. Doe verslag van dit nieuws. Schrijf (met een klasgenoot) een korte tekst die de kern van het artikel samenvat. Oefen het verslag daarna tegenover elkaar. Gebruik de tekst uit het artikel zo min mogelijk en vertel vooral wat je hebt opgeschreven. Een paar leerlingen laten daarna hun verslag aan de klas horen.

Differentiëren met Nieuwsservice

Bij deze opdracht kan de gratis Nieuwsservice worden gebruikt om te differentiëren. U kunt u deze opdracht gebruiken met artikelen die leerlingen zoeken op basis van het onderwerp. Of u kunt zelf teksten selecteren van een ander niveau. Leerlingen kunnen de opdracht ook maken aan de hand van die artikelen.

Met de Nieuwsservice kunnen dag- en weekbladen gratis bezorgd worden voor docenten waarmee authentieke bronnen gebruikt kunnen worden in de les.

Over MNM Week

Deze opdracht is gemaakt voor MNM Week. Regelmatig worden actuele opdrachten geplaatst die ook te vinden zijn op www.MNMWeek.nl.

Tijdsbesteding
30-40 min.
In samenwerking met
MNMWeek

Nieuwsbrief