Actuele opdracht: Tieners ook een vaccin

Deze actuele opdracht is direct in de klas te gebruiken.

Steeds meer stemmen gaan op om ook tieners te vaccineren tegen covid. Bij de verspreiding van een variant van het virus zou de besmetting zo beter kunnen worden ingedamd.

 
Woordenschat 

modellen – significant – ethische – aspecten – betogen – gevrijwaard – wilsbekwaam – grijs gebied – officieuze – mordicus tegen – vergeven
Leerdoel 
Ik kan de belangrijkste argumenten voor- en tegen tienervaccinatie noemen.
Opdracht 1 – Vragen
1. Welk effect zal vaccinatie van tieners naar verwachting hebben?
2. Leg aan de hand van alinea 5 uit wat wordt bedoeld met ethische aspecten.

3. Wat is het verband tussen de alinea’s 5 en 6?
4. Wat wordt bedoeld met de uitspraak dat tieners mogelijk tweederangsburgers worden en waardoor zou dat kunnen worden veroorzaakt (alinea 7)?
5. Wat is het verband tussen alinea 9 en het onderwerp tienervaccinatie?
6. Noteer de nummers van de alinea’s die argumenten voor/tegen de vaccinatie van tieners bevatten.
Opdracht 2 – Argumenten
Maak in een mindmap een overzichtelijk overzicht van de argumenten voor- en tegen vaccinatie van tieners. Zoek of teken bij elk argument een symbool of emoticon waarmee het argument al goed duidelijk wordt.
Opdracht 3 – Standpunt
Schrijf een korte reactie over jouw standpunt ten aanzien van de vaccinatie van tieners. Maak waar mogelijk gebruik van argumentatie in de tekst, waar nodig aangevuld met eigen argumenten. Wissel je reactie uit met een klasgenoot en bespreek na lezing van de tekst de argumentatie en geef feedback over de kracht van de argumenten.

Differentiëren met Nieuwsservice

Bij deze opdracht kan de gratis Nieuwsservice worden gebruikt om te differentiëren. U kunt u deze opdracht gebruiken met artikelen die leerlingen zoeken op basis van het onderwerp. Of u kunt zelf teksten selecteren van een ander niveau. Leerlingen kunnen de opdracht ook maken aan de hand van die artikelen.

Met de Nieuwsservice kunnen dag- en weekbladen gratis bezorgd worden voor docenten waarmee authentieke bronnen gebruikt kunnen worden in de les.

 

Over MNM Week

Deze opdracht is gemaakt voor MNM Week. Regelmatig worden actuele opdrachten geplaatst die ook te vinden zijn op www.MNMWeek.nl.

Niveau
VO
Tijdsbesteding
20-40 min.
Krant nodig
twee of meer

Nieuwsbrief