Actuele opdracht: We vaccineren!

Deze actuele opdracht over de covid-vaccinatie is direct in te zetten voor leerlingen.

Eindelijk hebben de eerste Nederlanders het covid-vaccin toegediend gekregen. Maar deskundigen temperen de verwachtingen. We zijn niet zomaar uit de lockdown.

 

Bron

Het Parool Het vaccineren is begonnen, maar het zal nog maanden duren tot het beter gaat: ‘Er wacht een strenge winter’

Woordenschat

symbolisch – de immuniteit – het luchtwegvirus – de virologie – onorthodoxe – huiverig – blootstellen – de vaccinatiegraad

Leerdoel

Ik kan uitleggen welke verwachtingen de tekst uitspreekt over de vaccinatie

Opdracht 1 – Emoticons

Vat de kern van de tekst samen in een aantal emoticons op je telefoon. Vraag een klasgenoot om die emoticons kort te verklaren. Doe hetzelfde met zijn/haar reeks emoticons.

Opdracht 2 – Dobbelen

Je vormt een groep en bespreekt aan de hand van een dobbelsteen de tekst/video. De nummers van de dobbelsteen verwijzen naar de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Bij het nummer dat je gooit, bedenk je een vraag over de tekst/video. De anderen geven antwoord op de vraag. Controleer eventueel samen het antwoord met de tekst/video, als daar twijfel over is.

Opdracht 3 – Meer keuze

Je bedenkt vijf meerkeuzevragen over de tekst. Je bedenkt per vraag minimaal 3 antwoordmogelijkheden (A, B en C). Je zorgt dat foute antwoordmogelijkheden geloofwaardig zijn.

 

Differentiëren met Nieuwsservice

Bij deze opdracht kan de gratis Nieuwsservice worden gebruikt om te differentiëren. U kunt u deze opdracht gebruiken met artikelen die leerlingen zoeken in het nieuws op basis van eigen interesse. Of u kunt zelf teksten selecteren van een ander niveau. Leerlingen kunnen dan een aantal moeilijke woorden uit de tekst selecteren om te omschrijven.

Met de Nieuwsservice kunnen dag- en weekbladen gratis bezorgd worden voor docenten waarmee authentieke bronnen gebruikt kunnen worden in de les.

Over MNM Week

Deze opdracht is gemaakt door Pieter Snel van MNM Week. Regelmatig worden actuele opdrachten geplaatst die ook te vinden zijn op www.MNMWeek.nl.

Type opdracht
Tijdsbesteding
20-40 min.
In samenwerking met
MNM Week

Nieuwsbrief