Actuele opdracht: Zwaarder gestraft dan we dachten

In discussies over misdaad wordt vaak de vraag gesteld of straffen niet te laag zijn en hogere straffen kunnen afschrikken. Uit een publicatie van rechters blijkt dat straffen lang niet zo laag zijn als we soms denken. Lees over de verlaging en verhoging van straffen in het artikel Rechters leggen zwaardere straffen op voor ernstige misdrijven.

Woordenschat
▢ de heling
▢ de vergelding
▢ het delict

 

Leerdoel 
▢ Ik kan vertellen welke misdrijven de afgelopen twintig jaar hogere straffen opleverden
▢ Ik kan verhoging of verlaging van straffen verklaren

Opdracht
1. Wat is de laatste twintig jaar over het algemeen gebeurd met het bepalen van straffen?

2. Wat wordt bedoeld met ¨de maatschappelijke roep¨ (alinea 3)?
3. Hoe verklaart het artikel de verzwaring van straffen?
4. Welke rol speelt angst volgens het artikel?

5. Welke afspraken maken rechters met elkaar?
6. Deel de misdrijven en delicten in de tekst in: verhoogde straffen, verlaagde straffen, verhoogd en verlaagd in de afgelopen 20 jaar.

Differentiëren met Nieuwsservice

Bij deze opdracht kan de gratis Nieuwsservice worden gebruikt om te differentiëren. U kunt u deze opdracht gebruiken met artikelen die leerlingen zoeken in het nieuws op basis van het onderwerp. Of u kunt zelf teksten selecteren van een ander niveau. Leerlingen kunnen de opdracht ook maken aan de hand van die artikelen.

Met de Nieuwsservice kunnen dag- en weekbladen gratis bezorgd worden voor docenten waarmee authentieke bronnen gebruikt kunnen worden in de les.

 

Over MNM Week

Deze opdracht is gemaakt voor MNM Week. Regelmatig worden actuele opdrachten geplaatst die ook te vinden zijn op www.MNMWeek.nl.

Tijdsbesteding
n.v.t.
In samenwerking met
MNM Week

Nieuwsbrief