Bespreek #ikdoenietmeermee in de klas

De reacties en discussies over #ikdoenietmeermee zijn prachtige lesmaterialen om te gebruiken bij taal, mediawijsheid en burgerschap.

Wat was de achtergrond van de kritiek, hebben ze gelijk dat ze vragen stellen bij het beleid, en wat is hun rol als influencer? Is de vorm een logische keuze voor hun kritiek, hadden ze beter andere woorden kunnen gebruiken? Wat gebeurde er in de media en hoe hebben ze er zelf op gereageerd.

Prachtig materiaal om in de klas te gebruiken. Omdat het actueel is en gaat over vragen die bij veel jongeren leven. Op veel verschillende kanalen komen jongeren er mee in aanraking. Daarbij gaat het over het belang van taal, informatievaardigheden, mediawijsheid en burgerschap.

Leer uw leerlingen kritisch nadenken. Op meerdere niveaus kan het ingezet worden in verschillende werkvormen.

Voorbeelden van lesopdrachten bij #ikdoenietmeermee

  • Bespreek het onderwerp in de klas. Vraag wat leerlingen weten en kom tot gezamenlijke conclusies.
  • Laat leerlingen een kort verslag schrijven over de ontwikkelingen. Maak een timeline van de gebeurtenissen.
  • Laat leerlingen een eigen campagne bedenken die aansluit bij hun eigen mening.
  • Bedenk een meme als variant op de posts
  • Laat leerlingen in groepjes de actie en gevolgen bespreken. Organiseer een debat waarbij een groep de BN’ers vertegenwoordigt en de andere groep het beleid van de coronamaatregelen verdedigt.
  • Laat leerlingen bronnen verzamelen en artikelen lezen in groepjes. Laat ze daarbij vanuit perspectief van de BN’ers een artikel schrijven en één vanuit perspectief van een zorgmedewerker.
  • Maak een gezamenlijk krant met de Nieuwstool.nl met verschillende soorten artikelen en beeldmateriaal
  • Analyseer de argumenten en noteer ze in een argumentatieschema. Kun je drogredenen vinden de argumentatie van voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen?
  • De hashtag wordt nu niet meer gebruikt en video’s zijn teruggetrokken. Schrijf een betoog en gebruik daarbij de volgende vragen: Is het terecht dat er vragen worden gesteld bij het beleid? Waarom hebben BN’ers hun mening bijgesteld? Waren de influencers zich bewust van het effect van hun posts? Wat hebben filterbubbel en factchecken te maken met de gebeurtenissen. Sommige influencers zijn hard aangepakt in de media. Vind je dat terecht? Speelt vrijheid van meningsuiting hierbij een rol?

Artikelen die recent zijn verschenen en gebruikt kunnen worden bij opdrachten

AD – Kritiek van BN’ers naast de feiten

RTL Nieuws – Famke Louise bij Jinek

Volkskrant – Waar doen Famke Louise en Thomas Berge dan precies niet meer aan mee?

NRC – Actiegroep Viruswaarheid betrokken bij anticorona-campagne van BN’ers

Telegraaf – BN’ers verwijderen #ikdoenietmeermee-video’s

Nederlands Dagblad – Famke Louise betuigt spijt van #ikdoenietmeermee

 

Heef u aanvullingen of verbeteringen? Of hebben uw leerlingen een mooie krant gemaakt met de Nieuwstool.nl. Mail het naar info@nieuwsindeklas.nl

 

 

Nieuwsbrief