Democratie en nieuws

De pers speelt een belangrijke rol in een democratie. Journalisten hebben onder andere als taak om de politiek te controleren en de samenleving te informeren. Bovendien bieden de media een platform voor discussie.

Leerlingen gaan in deze lessuggestie op zoek naar voorbeelden van de verschillende functies van nieuws. Denk aan agenderen, informeren en controleren.

Ook gaan ze met elkaar in gesprek over persvrijheid. Welke artikelen zouden er bijvoorbeeld niet gepubliceerd zijn in een dictatuur?

Tijdsbesteding
n.v.t.
Krant nodig
twee of meer
Lessuggestie downloaden

Nieuwsbrief