Framing in het nieuws

Scholieren leren hoe framing werkt met de lessuggestie Framing in het nieuws. Ze krijgen inzicht in de gevoelswaarde en bijbetekenis van woorden die in het nieuws worden gebruikt.

Aan de hand van opdrachten worden leerlingen bewust van het gebruik van framing. Met voorbeelden uit het nieuws analyseren ze frames en afsluitend maken ze zelf gebruik van framing.
Voor het voortgezet onderwijs komen de begrippen denotatie en connotatie aan bod. Het primair onderwijs maakt kennis met de bijbetekenis van woorden.

Nieuwsbrief