Het betoog in de krant (ingezonden)

In dag- en weekbladen vind je geregeld een betoog, bijvoorbeeld in de vorm van een column of ingezonden brief. Door leerlingen deze te laten analyseren, leren zij meer over de opbouw van een betoog.

Met deze les gaan leerlingen aan de hand van zes opdrachten een betoog analyseren. Hoe is deze opgebouwd? Welke voor- en tegenargumenten worden genoemd?

Deze lessuggestie is geschikt voor de Tweede Fase Nederlands en is ingezonden door Liza Voll, Petra Ubels en Margriet van der Meulen, studenten aan de eerstegraads lerarenopleiding Nederlands van de Universiteit Utrecht.

Type opdracht
Tijdsbesteding
n.v.t.
Krant nodig
twee of meer
Lessuggestie downloaden

Nieuwsbrief