Lessuggestie ideeën over de coronasamenleving

Premier Rutte roept jongeren op om mee te denken over de anderhalvemetersamenleving. Met deze nieuwe lessuggestie denken leerlingen na over de invloed van corona op de wereld om hen heen.

Leerlingen bekijken de oproep van premier Rutte en bepalen waar corona invloed heeft op hun eigen leven. Ze volgen het nieuws over het coronavirus en de anderhalvemetersamenleving. Daarbij noteren ze problemen en oplossingen die ze vinden in het nieuws. Aan de hand van de gezamenlijke resultaten denken ze na over de impact van het coronavirus en de mogelijke oplossingen voor hun eigen omgeving.

In de differentiatieopdrachten ontwerpen leerlingen vervolgens hun eigen beschermingsmiddelen, schrijven ze in een ingezonden brief of sturen ideeën op aan het LAKS.

Type opdracht
Tijdsbesteding
40-50 min.
Krant nodig
twee of meer

Nieuwsbrief