Lessuggestie voorpagina’s vergelijken

In deze lessuggestie vergelijken leerlingen verschillende voorpagina’s van diverse nieuwstitels.

Door verschillende voorpagina’s te vergelijken van diverse nieuwstitels krijgen leerlingen een indruk van deĀ pluriformiteit binnen de media. Leerlingen maken gebruik van de Nieuwsservice Digitaal.

Met deze lessuggestie oefenen leerlingen met het bepalen van de nieuwswaarde van een bericht.

Nieuwsbrief