Personage Lezen

Leerlingen lezen het nieuws vanuit het perspectief van een fictief personage. Door deze lessuggestie ervaren leerlingen dat hetzelfde nieuws verschillend ontvangen kan worden. Daarnaast leren ze zich inleven in een personage van boek. Om deze lessuggestie te doen hebben de leerlingen eerst een fictieboek gelezen.

In de lessuggestie Personage Lezen kruipen leerlingen in de huid van de hoofdpersonage van een boek. Om een beeld van de hoofdpersonage te hebben gaan ze op zoek naar fragmenten waarin duidelijk wordt wat de personage voelt en denkt. Daarnaast noteren ze de interesses van de hoofdpersonage. Vanuit dit perspectief lezen de leerlingen artikelen uit het nieuws.

Door gebruik te maken van de Nieuwsservice Digitaal kan ook eenvoudig op thema gezocht worden. Als differentiatie kan samengewerkt worden met docenten van andere vakken om thema’s te bepalen.

Nieuwsbrief