Zinsontleding en signaalwoorden

In de methode worden verschillende taalkundige verschijnselen behandeld. Met deze lessuggestie wordt deze theorie toegepast op een (zelfgekozen) artikel.

Voorbeelden van toepassingen:

  • Zinsontleding: leerlingen onderscheiden in een zin van een nieuwsbericht het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde
  • Signaalwoorden: leerlingen zoeken signaalwoorden voor verbanden, opsomming, oorzaak-gevolg, middel-doel, uitspraak-voorbeeld, probleem-oplossing

Met een aantal actuele artikelen gaan de leerlingen zelf de tekst analyseren of zinnen ontleden.

Type opdracht
Tijdsbesteding
n.v.t.
Krant nodig
twee of meer

Nieuwsbrief