Lestip: Dag van de Persvrijheid op 3 mei

Drie mei is de jaarlijkse internationale dag van de persvrijheid. Overal ter wereld staan journalisten en mensenrechtenactivisten tijdens manifestaties en bijeenkomsten stil bij dit mensenrecht.
Vrij zijn om je mening te geven. Kunnen zeggen en schrijven wat je wilt. Weten wat er speelt in je omgeving en in de wereld. In Nederland denken we soms dat persvrijheid en vrijheid van meningsuiting overal in de wereld net zo vanzelfsprekend is als hier. In feite leeft slechts 16% van de wereldbevolking in een land met een vrije pers. Desondanks nemen journalisten wereldwijd het op zich om mensen in de moeilijkste omstandigheden van eerlijke informatie te voorzien. Omdat mensen betrouwbaar nieuws en informatie nodig hebben, in Nederland en in de rest in de wereld.
In een conflict is de vrije pers vaak het eerste slachtoffer. Ook in Nederland blijft het van belang aandacht aan persvrijheid te besteden.

Meer informatie over activiteiten rond de Dag van de Persvrijheid vindt u op de website www.persvrijheid.nl.

LESTIP: Laat leerlingen artikelen omcirkelen die niet geplaatst zouden kunnen worden in een land met beperkte persvrijheid. Bespreek vervolgens de uitkomsten. U kunt daarbij gebruik maken van de Nieuwsservice waarmee u kosteloos nieuwstitels kunt aanvragen voor het onderwijs.

Nieuwsbrief