Lestips bij de Dag van Europa

Op 9 mei is het de Dag van Europa. Deze dag kan worden gezien als de ‘verjaardag’ van de Europese Unie. In 1950 werd op deze datum de aanzet gegeven voor de eenwording van Europa. Volg met uw leerlingen het nieuws over Europa en laat ze daarna met onderstaande opdrachten bijvoorbeeld een presentatie of nieuwsquiz maken. Wat wordt er in de media zoal over Europa geschreven?

Opdrachten


Opdracht 1: Themakrant

Laat leerlingen zoeken op Blendle of in de kranten naar artikelen. En gezamenlijk maak een online een krant met de nieuwstool.nl

Je kunt ook een themakranten laten maken over de Brexit of over het Europese beleid over migranten. Maak een krant met www.nieuwstool.nl over je gekozen thema.

Binnen Blendle kan je ook artikelen van langer geleden opzoeken.

 

Mogelijke onderzoeksvragen per thema: 

  • Wie zijn voor en wie zijn tegen Brexit?
  • Welke consequenties heeft Brexit voor de landen van Europa en welke voor het Verenigd Koninkrijk?
  • Wat wordt bedoeld met een Nexit?

 

  • Hoe ziet de aanpak van de Europese Unie eruit sinds de vluchtelingenstroom in 2015?
  • Wie is verantwoordelijk voor het buitenland beleid van de Europese Unie?
  • Is het aantal vluchtelingen het afgelopen jaar toegenomen of afgenomen? leg uit waardoor dat kan komen.

 

Opdracht 2: Nieuwsquiz
De leerlingen maken in kleine groepjes een nieuwsquiz voor de klas. Ze gebruiken ter inspiratie voor het maken van de vragen de berichtgeving over de Europese Unie. Bespreek klassikaal welke soorten vragen er in een nieuwsquiz zitten.
Bijvoorbeeld:

– Welk nieuwswoord is dat: lettergrepen van een woord dat veel in het nieuws was door elkaar gehusseld
– Bij een cartoon: Wat is de betekenis van deze cartoon?
– Bij een kopje of alinea: Welk woord ontbreekt?
– Bij een foto: Welk nieuws hoort bij deze foto?
– Bij reactie op nieuws: Op welk nieuws is dit een reactie?
– Vragen naar feiten
– Meningsvraag over het nieuws

Bespreek hoe de leerlingen de quiz maken: met pen en papier, in wordbestand of met online quiztools zoals www.onlinequizcreator.com/nl/ of www.kahoot.com. Overleg ook uit hoeveel vragen de quiz minimaal en maximaal moet bestaan.

Aanvragen dag- en weekbladen
Aanvragen voor de Nieuwsservice Digitaal via Blendle of Nieuwsservice Digitaal Direct gaan direct in. De Nieuwssercice voor docenten en Nieuwsservice voor leerlingen moeten minimaal acht dagen van te voren worden aangevraagd.

Met de Nieuwsservice vraagt u kosteloos dag- en weekbladen aan, waarmee u met uw leerlingen de actualiteit kunt bespreken. Doorloop daarvoor onderstaande stappen. Uiteraard kunt u ook de nieuwssites gebruiken of via de Nieuwsservice Digitaal de digitale kranten raadplegen.

1. Ga naar Bestel Direct
2. Maak een keuze:

  • Nieuwsservice voor docenten
  • Nieuwsservice voor leerlingen
  • Nieuwsservice Digitaal

 

3. Maak een account aan
4. Keuze nieuwstitels: geef aan welke dag- en weekbladen u waar en wanneer wilt ontvangen
5. Bevestig uw bestelling

>> Let op: plaats de bestelling uiterlijk zondag 29 april!

Nieuwsbrief