LTM: ‘Werken met de actualiteit in de klas’

In het Levende Talen Magazine (juni 2015) is een artikel verschenen waarin de voordelen van het werken met de actualiteit in de les worden beschreven, aangevuld met een praktijkvoorbeeld en lestips.

“Actuele bronnen bieden aanknopingspunten om een goede les Nederlands mee te geven en het gebruik ervan motiveert leerlingen vaak enorm, omdat ze meer willen weten en lezen over de dingen die om hen heen gebeuren.”

In het nieuws komen onderwerpen voorbij die jongeren interessant vinden en waar zij meer over willen leren. Door met de actualiteit te werken, sluit de docent aan bij hun interesse en werkt het motiverend, zo beschrijft het artikel.

Taalvaardigheid oefenen

Tegelijkertijd kunnen nieuwsmedia gebruikt worden om taalvaardigheid te oefenen. “In de les is de theorie vaak het uitgangspunt, terwijl ik denk dat in de praktijk de leerlingen meer moeten weten over een nieuwsonderwerp waar ze over gelezen hebben”, zegt Pleuni Hooft van Huysduynen, docentopleider aan de Universiteit van Amsterdam.

“Bijvoorbeeld over Malala, een jong meisje dat de Nobelprijs gewonnen heeft. Hoe heeft ze die gewonnen en waarom zij? Daar moeten we het met elkaar over hebben. Voor mij is het niet belangrijk dat leerlingen aan het eind van de les kunnen opdreunen wat een hoofdgedachte is, maar dat ze handvatten hebben om een tekst te lezen.”

Nieuwsbrief