Mbo, BVE, NT2, pabo en LERO

Het educatieve aanbod van Nieuws in de klas is afgestemd op het primair en voortgezet onderwijs. Onze diensten zijn echter ook beschikbaar voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en lerarenopleidingen.

Door de studenten gebruik te laten maken van nieuwsmedia, werken zij aan burgerschapscompetenties, informatievaardigheden, vakkennis en/of taalvaardigheid. U kunt gebruikmaken van de volgende diensten:

Let op: BRIN is verplicht

Voor het aanmaken van een account heeft u een BRIN nodig. Indien u op het mbo of de pabo lesgeeft, kunt u de BRIN gebruiken van uw school. Voor de overige onderwijsinstellingen (NT2, volwassenonderwijs en LERO) is het nodig dat u een BRIN bij ons aanvraagt.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is in eerste instantie ontwikkeld voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. Toch blijken deze eveneens goed bruikbaar in het mbo.
Wilt u bekijken welke opdrachten uit het lesaanbod nog meer voor u bruikbaar zijn, kijk dan in het overzicht met lespakketten en lessuggesties.

Nieuwstool

Kranten lezen is belangrijk, maar zelf kranten maken is leuk! Nieuws in de klas heeft een online tool ontwikkeld waarmee u uw leerlingen zelf een krant kunt laten maken: de Nieuwstool.

Combineer deze tool met de Nieuwsservice: u laat de studenten eerst twee weken lang dag- en weekbladen lezen, zodat zij zien hoe artikelen zijn opgebouwd, en daarna gaan ze zelf aan de slag.d

Nederlandse scholen in het buitenland

Het is helaas niet mogelijk om via de Nieuwsservice dag- en weekbladen in het buitenland te ontvangen.

Nieuwsbrief