Mediawijsheid vergt taalvaardigheid

De nieuwe onderwijsfolder van Stichting Krant in de Klas is uit. In het hoofdartikel op de voorpagina gaat KiK in op het belang van taalvaardigheid voor mediawijsheid. Voorts bevat de folder ook het complete overzicht van opdrachtenbundels, evenals een jaarplanning voor het nieuwe schooljaar – zodat u nu alvast tijd kunt inplannen voor de actualiteit.
Lees verder het artikel ‘Mediawijsheid vergt taalvaardigheid’

MEDIAWIJSHEID VERGT TAALVAARDIGHEID

Om mediaboodschappen te kunnen duiden, is een goede taalontwikkeling een vereiste. Maar de taalvaardigheid van Nederlandse scholieren laat veelal sterk te wensen over. De Commissie-Meijerink stelde in 2008 al vast dat de slechte aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs – en tussen voortgezet en hoger onderwijs – een groot knelpunt is. Ook in internationaal opzicht blijft Nederland op het vlak van taalvaardigheid achter bij de ons omringende landen.

Kranten lezen helpt
Een laagdrempelige manier om de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten, is door regelmatig krantenteksten te gebruiken. Het lezen van zakelijke en realistische teksten draagt immers in belangrijke mate bij aan taalaspecten als tekstbegrip en de ontwikkeling van een grotere woordenschat. Teksten uit de krant zijn motiverend omdat ze realistisch en contextrijk zijn. Ze gaan over actuele gebeurtenissen die leerlingen ook buiten school tegenkomen. Door de actualiteit in de les te verwerken, kunt u de reële aan de schoolse omgeving koppelen – en zo uw lesstof verlevendigen.
Daarnaast helpt het lezen van krantenteksten leerlingen om verbindingen te leggen binnen en tussen artikelen, wat een positief effect heeft op hun leesmotivatie en begrijpend lezen (Kees Vernooy, Onderwijsblad 30 januari 2010).

Drie vliegen in één klap
Taalvaardigheid staat niet op zichzelf: wie beter in staat is om teksten te interpreteren en betekenis te geven, is beter in staat om allerlei soorten informatie te verwerken – en een eigen mening onder woorden te brengen. Daarom koppelt Stichting Krant in de Klas (KiK) taalvaardigheid aan mediawijsheid en burgerschap. Zo gebruiken docenten Nederlands de krantenservice van KiK om hun leerlingen tekstsoorten te laten analyseren, terwijl docenten Maatschappijleer hun leerlingen stimuleren om zich te verdiepen in actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen – en in de rol van (massa)media daarin. Door kranten in de les te verwerken, werken docenten dus tegelijkertijd aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

Bron: Onderwijsfolder Stichting Krant in de Klas, voorjaar 2010

Nieuwsbrief