Meer actualiteit in vernieuwd examenprogramma Maatschappijwetenschappen

Stichting Krant in de Klas (KiK) denkt met SLO mee over de inzet van actualiteit in het hernieuwde examenprogramma voor maatschappijwetenschappen. KiK gaat onderzoeken hoe actuele krantencontent kan worden toegepast in leermaterialen. Inmiddels heeft KiK ook een workshop gegeven aan materiaalontwikkelaars voor de Pilot Maatschappijwetenschappen, die door SLO wordt uitgevoerd.

Aanleiding
Het examenprogramma voor Maatschappijwetenschappen (zowel havo als vwo) wordt vernieuwd. Het Ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gegeven een traject in gang te zetten, waarin het concept- examenprogramma in de praktijk wordt beproefd en getoetst.
In het schooljaar 2011/2012 starten 12 pilotscholen met het nieuwe programma in het vierde leerjaar havo/vwo. In 2013 (havo) en 2014 (vwo) wordt het eerste pilotexamen op deze scholen afgenomen.

Een belangrijk onderdeel van het eindexamenprogramma is dat leerlingen de actualiteit kunnen duiden en analyseren. Dit sluit aan bij het advies van de Vervolgcommissie Maatschappijwetenschappen, die stelt dat leerlingen kernconcepten van Maatschappijwetenschappen op de actualiteit moeten leren toepassen. 
De vraag is hoe docenten dit op een systematische wijze in hun lesprogramma kunnen inpassen. Om samen met SLO antwoord te vinden op deze vraag, onderzoekt KiK de mogelijkheden hiervoor. Daarnaast biedt KiK praktische handreikingen: inmiddels heeft de stichting een workshop verzorgd voor materiaalontwikkelaars voor de pilot maatschappijwetenschappen.

Meer informatie over het vernieuwde examenprogramma voor havo en vwo staat op de website van het SLO.

Nieuwsbrief