Minister Plasterk ontvangt eerste exemplaar onderzoek mediagedrag jongeren

Op donderdag 21 januari neemt Ronald Plasterk, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het eerste exemplaar in ontvangst van de onderzoekspublicatie Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid van Nico Drok en Fifi Schwarz. Het rapport wordt gepresenteerd in het kader van de Tijdelijke Regeling Toekomst en Innovatie Pers, die de minister onlangs heeft ingesteld om steun te bieden aan vernieuwingen in de perssector. Aan het onderzoek hebben ruim 1.000 Nederlandse jongeren, in de leeftijd van 15 tot 29 jaar deelgenomen.

Dat jongeren hun nieuws per se mobiel zouden willen, zelf graag bijdragen aan de nieuwsvoorziening of in jongerenuitgaven een alternatief zien voor ‘volwassen’ dagbladen, blijken hardnekkige mythes – die onder meer voortkomen uit de onterechte benadering van jongeren als een homogene groep. Uit de resultaten van Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid kwam juist een sterk onderscheid naar voren tussen jongeren die regelmatig dagbladen lezen en jongeren die zelden dagbladen lezen ten aanzien van hun beweegredenen om zich te informeren over nieuws, hun keuze van nieuwsmedia en de mate waarin zij deelnemen aan de maatschappij.

De auteurs concluderen dat jongeren over het algemeen een vrij positief beeld van nieuwsmedia hebben, een breed scala aan bronnen gebruiken om in hun nieuwsbehoefte te voorzien en bovenal nieuws willen dat relevant is.

Over de auteurs
Nico Drok is lector Media & Civil Society bij Windesheim. Hij heeft diverse publicaties over (civiele) journalistiek geschreven, waaronder de Toekomst van de journalistiek en Even geen Den Haag, Vandaag. Zie ook de webpagina van het lectoraat
Fifi Schwarz is directeur van Stichting Krant in de Klas, de educatieve organisatie van de Nederlandse Dagbladpers (NDP). Zij combineert dit met een onderzoeksaanstelling bij de School of Media van Windesheim. Zie ook www.krantindeklas.nl

Presentatie tijdens nieuwjaarsbijeenkomst
Stichting Krant in de Klas Minister Plasterk neemt de publicatie in ontvangst tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting Krant in de Klas op 21 januari 2010 om 13.30 uur in Studio Dudok te Den Haag. Deze bijeenkomst staat in het teken van de relatie tussen de pers en jonge burgers.

Het onderzoeksrapport is vanaf donderdag 21 januari 2010 ook beschikbaar via: www.jongerennieuwsmediabetrokkenheid.nl

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het onderzoek of de bijeenkomst contact op met Fifi Schwarz, fifi@krantindeklas.nl , 020-4309195.

Nieuwsbrief