M@LT vergroot de mediawijsheid van leerkrachten

M@LT helpt de mediawijsheid van leerkrachten te vergroten en is vanaf nu gratis beschikbaar via het online platform Teachers Channel. M@LT is een toetsings- en trainingsinstrument dat is ontwikkeld door Teachers in Media in samenwerking met Nieuws in de klas, EduTalent, Mediawijzer.net, Kennisnet en KlasseTV.

Mediawijsheid is een groeiend thema in het onderwijs. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en van leerkrachten wordt een behoorlijk aantal mediacompetenties verwacht. Vragen die aan bod komen in M@LT zijn: Hoe gebruik ik media in de les? Hoe herken ik betrouwbare bronnen? Hoe gebruik ik media voor mijn eigen deskundigheid?

Voluit staat M@LT voor ‘Mediawijsheidcompetenties van Leerkrachten Transparant Toetsen en Trainen’. Het instrument is opgebouwd uit twee delen: een competentie-assessment (toetsing) en een e-learning cursus (training). Door zichzelf te beoordelen op tien verschillende begrips-, gebruiks-, communicatie- en strategiecompetenties brengen leerkrachten met het assessment eerst hun mediawijsheidcompetenties in kaart. Hierna volgt het advies om een van de vier aansluitende e-learning modules te volgen. Met praktijkvoorbeelden, opdrachten, tips en video’s bieden deze modules inspiratie om met meer vertrouwen met media aan de slag te gaan.

Nieuwsbrief