Nationale OnderwijsWeek 2012 van start met thema taal

Vandaag is de Nationale OnderwijsWeek 2012 gestart met het thema Taal doet ‘t.

Met het thema taal roept de organisatie het onderwijs op om aandacht te besteden aan taal en te laten zien op welke wijze taal en taalontwikkeling in het onderwijs gestalte krijgen.

Nieuws in de klas, dat zich uiteraard aansluit bij het belang van dit thema, helpt docenten om actuele teksten in hun lesprogramma te verwerken. Gebruik makend van de Nieuwsservice en lesopdrachten van Nieuws in de klas werken docenten met hun leerlingen aan onder andere taalvaardigheid.

Nieuwsmedia zijn contextrijke bronnen die goed inzetbaar zijn voor taalonderwijs. Door nieuwsteksten te lezen vergroten leerlingen hun woordenschat, oefenen zij met begrijpend lezen en komen zij in aanraking met verschillende tekstsoorten.

Het belang van het gebruik van maatschappelijke teksten komt bijvoorbeeld ook terug in het hernieuwde eindexamen Nederlands. Door over artikelen te reflecteren en daarover een betoog te schrijven of klassikaal te discussiëren werken leerlingen tevens aan hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.

Leerlingen vinden het leuk om met nieuwsteksten te werken, deze teksten zijn actueel en minder saai dan de lesstof. Tegelijkertijd werken docenten aan de mediawijsheid en burgerschap van hun leerlingen.

Docenten kunnen via deze website de Nieuwsservice aanvragen en kosteloos opdrachten downloaden. Dit kan voor korte periodes van twee weken, maar ook het hele jaar door. Kortom, werken met Nieuws in de klas verrijkt het onderwijs.

Nieuwsbrief