Nieuw lespakket online: ‘Technonieuws in de klas’

Het nieuwe lespakket ‘Technonieuws in de klas’ maakt leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs bewust van wetenschap en techniek in het nieuws.

TechYourFuture, het expertisecentrum voor techniekonderwijs, brengt in samenwerking met Nieuws in de klas het gratis lespakket ‘Technonieuws in de klas’ uit.

Het pakket, dat is ontwikkeld door Codename Future, maakt leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs bewust van wetenschap en techniek in het nieuws.

Wetenschap en techniek hebben grote invloed op ons leven, maar dat is niet altijd zichtbaar. Van het bakken van brood tot het betalen zonder bankpas: het kan niet zonder techniek.
Door het nieuws gericht te volgen, zien leerlingen welke rol wetenschap en techniek speelt in hun eigen leefomgeving.

Technonieuws in de klas

Met het lespakket ‘Technonieuws in de klas’ onderzoeken leerlingen wetenschaps- en techniekonderwerpen in het nieuws en presenteren daarna hun bevindingen aan de klas.
Zo ontdekken zij dat nieuwsmedia geschikte bronnen zijn om ontwikkelingen te volgen en leren zij kritisch kijken naar het gebruik van wetenschap en techniek in de samenleving.

Het lespakket sluit aan bij Nederlands, techniek en de maatschappijvakken. Bovendien werken leerlingen aan ‘21st Century Skills’, mediawijsheid, informatievaardigheden en burgerschap.

Lespakket ontvangen

‘Technonieuws in de klas’ is gratis beschikbaar via codenamefuture.nl/technonieuws. Het lespakket bestaat uit drie onderdelen: een instructieles voor het digibord, een set opdrachtenbladen en een stappenplan.

Via de Nieuwsservice van Nieuws in de klas zijn de benodigde (digitale) dag- en weekbladen kosteloos aan te vragen.

Over de organisaties

Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, helpt docenten in het primair en voortgezet onderwijs nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken.
Gebruikmakend van de Nieuwsservice en lesopdrachten werken zij met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

TechYourFuture, het expertisecentrum voor techniekonderwijs, is een samenwerking van Saxion, Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim en wil wetenschaps- en techniekonderwijs bevorderen.
Het doel is om jongeren bewust te maken van de rol van wetenschap en techniek in de samenleving en de opleidingsmogelijkheden die deze richting biedt.

Codename Future bereidt jongeren voor op hun actieve rol in de samenleving. Dit doen zij door maatschappelijke thema’s (o.a. mediawijsheid, ondernemend onderwijs, loopbaanoriëntatie) op een aansprekende manier aan te bieden aan het onderwijs.

Nieuwsbrief