Nieuwe lesbundel Cartoons in het nieuws

Nieuws in de klas heeft de lesbundel Cartoons in het nieuws vernieuwd. Hierin leren de leerlingen onder andere over de functies en stijlen van spotprenten.

Daarnaast analyseren ze actuele cartoons uit verschillende nieuwsmedia. Vragen als Wat zie je? Wie heeft het gemaakt? Waarom is deze tekening goed? helpen daarbij en zetten aan tot kritisch denken. Daarnaast leren leerlingen over verschillende tekenstijlen en de herkenbaarheid van prominente personen.

Voorbereiding Junior Inktspotprijs

Docenten kunnen de lesbundel gebruiken om hun leerlingen voor te bereiden op de Junior Inktspotprijs, een wedstrijd die jaarlijks door het Persmuseum wordt georganiseerd. Zij kiezen met behulp van een voorbereidend lespakket de beste politieke cartoon van het afgelopen jaar.

De lesbundel Cartoons in het nieuws is ontwikkeld in samenwerking met het Persmuseum en is geschikt voor het voortgezet onderwijs.

Nieuwsbrief