Nieuwe lesopdrachten: Rekenen met het nieuws

Nieuws in de klas heeft nieuwe opdrachten ontwikkeld voor rekenen en wiskunde met het nieuws. Om het nieuws te kunnen volgen, is het belangrijk om cijfers en grafieken te kunnen lezen. Bovendien het motiveert leerlingen om te leren rekenen aan de hand van de actualiteit.


Er staan dagelijks grafieken en infographics over het aantal coronaslachtoffers op de voorpagina’s. De impact van de coronacrisis is niet te bevatten als je geen beeld hebt van de getallen in het nieuws. Leerlingen moeten naast geletterd ook gecijferd zijn, om het nieuws te kunnen volgen.

Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs kunnen met de nieuwe lessuggesties rekenopdrachten maken aan de hand van de actualiteit. Ze leren daarbij grafieken en tabellen te lezen die gebruikt worden in het nieuws. De leerlingen ontwerpen ook rekenopdrachten voor elkaar op basis van actuele berichtgeving. Als extra opdracht gaan leerlingen zelf data verzamelen en in een artikel verwerken.

Veel artikelen zijn opgebouwd uit data en getallen. ‘Het nieuws is smullen voor rekenen en wiskunde,’ zei een docent die deelnam aan een workshop van Nieuws in de klas. ‘Het motiveert leerlingen enorm om aan de hand van reële en actuele contexten te rekenen. Een koppeling van de lesstof met de wereld buiten school laat de relevantie van het vak zien en maakt het rekenen minder abstract.’

Nieuwsbrief