Nieuwe lessuggestie: 4 en 5 mei 2024

Bijna 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is Nederland, voor de meeste mensen, nog steeds een van de veiligste landen ter wereld om te wonen. Op 4 en 5 mei staan we hier extra bij stil. Toch lijkt de kennis over dit onderwerp juist bij jongeren steeds minder te worden.

In deze lessuggestie gaan de leerlingen uit het PO en VO eerst met elkaar het gesprek: wat weten ze eigenlijk over De Tweede Wereldoorlog en staan ze er thuis wel of niet bij stil? Daarna is het tijdens de tweede opdracht tijd om in tweetallen samen te werken: met het thema vrijheid in het achterhoofd gaan ze elkaar interviewen. Wat betekent dit voor hen persoonlijk? Als de klas het leuk vindt kunnen ze hun uitgewerkte teksten bundelen in hun eigen ‘vrijheidsmagazine’.

 

De les is zowel geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs als de bovenbouw van het primair onderwijs.Nieuwsbrief