Nieuwe lessuggestie: Rechtspraak in het nieuws

Nieuws in de klas heeft een nieuwe lessuggestie ontwikkeld over de Rechtspraak in het nieuws. Advocaten en rechtszaken komen veel in het nieuws. Aan de hand van artikelen over actuele rechtszaken leren leerlingen over de verschillende rollen in de rechtspraak.

Strafzaken krijgen veel aandacht in de media en spreken ook tot de verbeelding van leerlingen. Actuele rechtszaken zijn ook onderwerpen waar je snel een mening over vormt. De rechtspraak is  daarom een onderwerp zijn dat leerlingen motiveert om te lezen. In deze lessuggestie leren leerlingen over de verschillende rollen in de rechtspraak en lezen ze actuele artikelen. De artikelen en onderwerpen zijn niet altijd gemakkelijk, maar het zijn contextrijke bronnen over echte rechtszaken die nu spelen.
Leerlingen spelen een rollenspel of schrijven een pleidooi. Daarna gaan ze in gesprek over bijvoorbeeld de rechten van verdachten of de argumenten om te straffen.

Nieuwsbrief