Nieuwe lessuggesties bij Nieuwsservice

In aanvulling op de lessuggesties in de docentenhandleidingen plaatst Nieuws in de klas regelmatig nieuwe lessuggesties op de website. Deze helpen docenten met het verwerken van de actualiteit in de les. Drie nieuwe lessuggesties zijn online geplaatst. Download Meningenbrij (po), Cartoons (vo onderbouw) en Verschillende perspectieven op hetzelfde nieuws (vo bovenbouw).

Nieuwsbrief