Nieuwe lessuggesties bij Nieuwsservice

Twee nieuwe lessuggesties Doelen van nieuwsfoto’s (po) en Confronterende nieuwsfoto’s?-debat (vo onderbouw) zijn online geplaatst en direct inzetbaar voor het verwerken van de actualiteit in de les. Maak hierbij gebruik van de Nieuwsservice, waarmee u kosteloos dag- en weekbladen kunt ontvangen.

Nieuwsbrief