Nieuwe lessuggesties bij Nieuwsservice

Nieuws in de klas plaatst vanaf deze maand regelmatig nieuwe lessuggesties op de website ter aanvulling op de lessuggesties in de docentenhandleidingen. De lessuggesties helpen docenten bij het verwerken van het nieuws in de les. De eerste drie: Infographics (po), Altijd en overal nieuws (vo onderbouw) en Schokkende nieuwsfoto’s (vo bovenbouw) staan online. Daarnaast is een ingezonden lesopdracht Tekstsoorten (vo onderbouw) geplaatst.

Het inpassen van de Nieuwsservice vergt enige flexibiliteit omdat de actualiteit zich niet laat voorspellen. Nieuws in de klas heeft handleidingen ontwikkeld die u concrete handvatten en lessuggesties geven voor de integratie van nieuwsmedia in uw lesprogramma.
Handleiding Nieuwsservice Primair Onderwijs en Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum via www.nieuwsindeklas.nl/po/handleiding
Handleiding Nieuwsservice Voortgezet Onderwijs
en Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum via www.nieuwsindeklas.nl/vo/handleiding

Nieuws in de klas ontvangt regelmatig enthousiaste reacties van docenten. We brengen deze en andere lesvoorbeelden via onze website onder de aandacht. Heeft u goede suggesties bij het nieuws? Stuur ze graag naar info@nieuwsindeklas.nl of bel ons: 020-4309190.

Nieuwsbrief