Nieuwe lessuggesties die aansluiten op de actualiteit

Drie nieuwe lessuggesties Wat is nieuws? (po), Profiel politicus (vo onderbouw) en Democratie en nieuws (vo bovenbouw) zijn online geplaatst en direct inzetbaar voor het verwerken van de actualiteit in de les. Docenten maken hierbij gebruik van de Nieuwsservice, waarmee ze kosteloos dag- en weekbladen kunnen ontvangen.

In aanvulling op de lessuggesties in de docentenhandleidingen plaatst Nieuws in de klas regelmatig nieuwe lessuggesties op de website. De opdrachten sluiten onder andere goed aan bij het behandelen van Prinsjesdag. Recent zijn ook nieuwe opdrachtenbundels over Prinsjesdag gepubliceerd.

Het inpassen van de Nieuwsservice vergt enige flexibiliteit omdat de actualiteit zich niet laat voorspellen. Nieuws in de klas heeft handleidingen ontwikkeld die u concrete handvatten en lessuggesties geven voor de integratie van nieuwsmedia in uw lesprogramma.

Handleiding Nieuwsservice Primair Onderwijs en Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum via www.nieuwsindeklas.nl/po/handleiding
Handleiding Nieuwsservice Voortgezet Onderwijs
en Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum via www.nieuwsindeklas.nl/vo/handleiding

Nieuws in de klas ontvangt regelmatig enthousiaste reacties van docenten. We brengen deze en andere lesvoorbeelden via onze website onder de aandacht. Heeft u goede suggesties bij het nieuws? Wij ontvangen ze graag op: info@nieuwsindeklas.nl.

Nieuwsbrief