Nieuwsmediagebruik docenten en leerlingen

De top drie van meest gebruikte nieuwsmedia in de les bestaat uit televisie, nieuwssites en kranten, blijkt uit de enquête die wij hielden onder meer dan 300 respondenten.
Nieuws in de klas heeft een enquête gehouden over het gebruik van nieuws door docenten en leerlingen. De vragenlijst heeft als doel inzicht te verkrijgen in het (digitale) nieuwsmediagebruik in het onderwijs, zodat Nieuws in de klas dit aanbod kan verbeteren. De samenvatting van de uitslagen enquête is hier te lezen.

Nieuwsbrief