Dag van de Persvrijheid in het onderwijs

Met het lesmateriaal Persvrijheid gaan leerlingen aan de slag met vrijheid van meningsuiting en de rol van een vrije pers. Op 3 mei is het de Dag van de Persvrijheid en wordt wereldwijd aandacht besteed aan het belang van een vrije pers.

Onafhankelijke en pluriforme nieuwsmedia zijn essentieel voor een goed functionerende democratie. Ook in Nederland wordt vaak verwezen naar de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Maar zitten daar grenzen aan? Het lesmateriaal combineert nieuws van vandaag met lessen en discussies over vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. De kosteloze nieuwsservice kan gebruikt worden bij het lesmateriaal.

Nieuwsbrief