Onderzoek CITO: nieuwsvolgers scoren hoger op argumentatievaardigheden

Uit het CITO-onderzoek Balans Oordelen en argumenteren als onderdeel van actief burgerschap en sociale integratie blijkt dat leerlingen die het nieuws volgen hoger scoren op argumentatievaardigheden dan klasgenoten die dat niet doen.

Op 11 april heeft staatssecretaris Sander Dekker drie onderzoeken in het kader van de Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau aangeboden aan de Tweede Kamer.

Eén van deze rapporten betreft de Balans Oordelen en argumenteren als onderdeel van actief burgerschap en sociale integratie (uitgave CITO).
Uit de uitkomsten van dit peilingsonderzoek blijkt ondermeer dat leerlingen die het nieuws volgen hoger scoren op argumentatievaardigheden dan klasgenoten die dat niet doen.

De Balans beschrijft een eerste peilingsonderzoek naar burgerschapsvorming op de basisschool.
De peiling is uitgevoerd vanuit het project Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON). Onderdeel van deze peiling was een onderzoek naar oordelen en argumenteren als competenties voor burgerschap.

De onderzoekers zijn daarin nagegaan of leerlingen actief deelnemen aan de samenleving door bijvoorbeeld lid te zijn van verenigingen of kerkgenootschappen, door mee te doen aan activiteiten met een maatschappelijk doel, of door het nieuws te volgen.

Zij constateren dat een hogere mate van het volgen van nieuws positief samenhangt met de score voor beoordelen en argumenteren. Dit gaat op voor zowel het volgen van nieuws via de krant als via het internet.

Staatssecretaris Dekker heeft de Kamer laten weten deze onderzoeken te betrekken in zijn beleidsontwikkeling en stelt dat scholen en uitgeverijen deze rapporten kunnen benutten bij het verbeteren van het onderwijs.

De uitkomsten van de Balans oordelen en argumenteren sluiten aan bij de visie van Nieuws in de klas dat het verwerken van nieuwsinhouden bijdraagt aan taal, mediawijsheid en burgerschap.

Docenten die invulling willen geven aan burgerschapsvorming, kunnen dat doen door nieuwsmedia in hun onderwijs te verwerken. Dat kan onder andere door leerlingen met elkaar te laten discussiëren over de berichtgeving over actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Nieuwsbrief