Onderzoek: krant lezen vergroot taalvaardigheid

Uit onderzoek blijkt dat het lezen van nieuwsteksten bijdraagt aan taalontwikkeling. Jongeren die gevarieerd lezen (niet alleen boeken), scoren hoger op taal dan jongeren die dat niet doen.

Tevens blijken kranten en tijdschriften een uitstekende bron te zijn om woordenschat uit te breiden. Stichting Lezen en het Sectorinsituut Openbare Bibliotheken beschrijven deze onderzoeken in de publicatie ‘Meer lezen, beter in taal – vmbo’.

In de publicatie ‘Meer lezen, beter in taal – vmbo’ worden onderzoeken beschreven die ingaan op de effecten van lezen op taalontwikkeling voor het vmbo.

Gevarieerd lezen

Uit onderzoek van Denise Kortlever en Jeroen Lemmens (2012) en het internationale PISA-onderzoek (2009) komt naar voren dat gevarieerd lezen belangrijk is voor de taalontwikkeling.

Jongeren van 15 jaar die gevarieerd lezen (dus niet alleen boeken, maar ook onder andere kranten en tijdschriften), scoren hoger op taal dan jongeren die dat niet doen.

Woordenschat uitbreiden met kranten en tijdschriften

Kranten en tijdschriften blijken verder een uitstekende bron te zijn om de woordenschat uit te breiden.

Uit onderzoek van Cunningham en Stanovich (1998) blijkt dat er veel laagfrequente woorden voorkomen in kranten en tijdschriften in vergelijking tot andere teksten. Nieuwsteksten bevatten actuele informatie, waarmee lezers tevens hun algemene kennis kunnen vergroten.

De algemene kennis is een belangrijke voorspeller van goede prestaties bij begrijpend lezen, zo is te lezen in de publicatie ‘Meer lezen, beter in taal – vmbo’.

In een rijke leesomgeving mogen nieuwsmedia dus niet ontbreken. Docenten die de taalvaardigheid van hun leerlingen willen vergroten, doen er goed aan om nieuwsmedia in hun lessen te verwerken.

Nieuwsbrief