Campagne: ‘De nieuwsmedia. Hoofdzaak voor docenten’

Nieuws in de klas heeft een advertentiecampagne om docenten te stimuleren hun lessen te verrijken met nieuwsmedia.

In verschillende onderwijsvakbladen is een advertentiecampagne van Nieuws in de klas verschenen. Deze campagne is een vervolg op de bewustwordingscampagne van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven: De nieuwsmedia, je hoofdsponsor”.

In de bewustwordingscampagne ligt de nadruk op de waarde van het nieuws. Nieuwsmedia zijn onze hoofdsponsors: ze zetten ons aan het denken en helpen ons verbanden te leggen tussen ons dagelijks leven en de wereld om ons heen.

Met de campagne wil Nieuws in de klas docenten stimuleren hun lessen te verrijken met behulp van nieuwsmedia.

De slogan van de advertenties in de onderwijsbladen luidt:  “Leerlingen die het nieuws volgen, presteren beter”.

De advertentie is eerst in onderwijsvakbladen verschenen. Daarna volgden advertenties in de dag- en weekbladen en nieuwssites (met als slogan: “Soms vind je het beste lesmateriaal gewoon in het nieuws”).

Uiting onderwijsvakbladen

Banner onderwijssites

 

Uiting nieuwsmedia

Banner op nieuwssites

 

Nieuwsbrief