Referentiegroep Onderwijs

Voordat Nieuws in de klas lesuitgaven aan het onderwijs aanbiedt, worden deze eerst getoetst door de Referentiegroep Onderwijs.

Voor Nieuws in de klas is aansluiting bij het onderwijs – en bij de behoefte van docenten – cruciaal. Daarom heeft de organisatie veel aan de inbreng van de Referentiegroep Onderwijs.

Leden van de referentiegroep

De Referentiegroep bestaat uit zeven onderwijsprofessionals, die verschillende geledingen uit het onderwijs vertegenwoordigen:

 • dhr. drs. A. van den Broek
  AVO Docent op School voor praktijkonderwijs Commanderij College te Gemert, tevens onderwijsontwikkelaar / onderwijsarchitect en schrijver methodiekĀ De School is van Ons
 • dhr. D.M. van Buren
  Groepsleraar groep 8 op Nutsschool Morgenstond te Den Haag
 • dhr. T. Klijnstra
  Lerarenopleider en vakdidacticus maatschappijleer op Universiteit van Amsterdam, bestuurslid NVLM
 • dhr. drs. W.J. Mans
  Docent CKV en Nederlands op CSG Jan Arentsz te Alkmaar
 • mw. M.J. Reijnders
  Docent Economie en decaan havo op Gomarus Scholengemeenschap te Gorinchem
 • mw.drs. M.J. Sierhuis
  Docent Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen op CSG Jan Arentsz te Alkmaar
 • mw. L.I. Sparwer
  Docent NT2 bij eXcelleRes

Nieuwsbrief