Persbericht // ENPA presenteert mediawijsheidbrochure ‘What’s Your News?’

Brussel, 16 oktober 2013 – Vandaag heeft de European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) de publicatie ‘What’s Your News?’ gepresenteerd. In de publicatie demonstreren nieuwsuitgevers de belangrijke bijdrage die nieuwsmedia leveren aan mediawijs burgerschap. ‘What’s Your News?’ beschrijft verschillende mediawijze initiatieven op scholen in 18 Europese landen.

De voorbeelden die in de brochure worden beschreven, zijn gebaseerd op bijdragen van nieuwsbedrijven en hun brancheorganisaties die zijn aangesloten bij de ENPA. Het gaat om initiatieven op kleuterscholen tot en met middelbare scholen, variërend van de kosteloze bezorging van papieren en digitale kranten, nieuwsquizzes, gastlessen van journalisten, en nieuwsproducties die door leerlingen zelf zijn gemaakt.

De publicatie is voorzien van een voorwoord door EU-commissaris Androulla Vassiliou van Cultuur en Educatie: “Door moderne technologie is het nieuwsmedia-aanbod exponentieel toegenomen, en dat geldt ook voor de mogelijkheden om toegang te krijgen tot het aanbod. In staat zijn om toegang te krijgen tot het aanbod is echter alleen een eerste stap. Als kennis inderdaad een kracht is, dan geeft informatie alleen kracht als je weet wat je er mee kunt doen. Daarom is mediawijsheid een onmisbare vaardigheid voor de 21e eeuw.”

De Europese Commissie brengt mediawijsheid onder de aandacht via programma’s en beleidsinitiatieven. Commissaris Vassiliou ziet in ENPA een sterke en waardevolle partner op dit gebied. Commisaris Vassiliou over de publicatie van ‘What’s Your News’: “Ik heb er vertrouwen in dat de voorbeelden in de publicatie een bron van inspiratie opleveren voor iedereen die mediawijsheid onder de aandacht wil brengen in Europa”.

ENPA voorzitter Ivar Rusdal, stelt: “Uitgevers stoppen tijd, energie en creativiteit in mediawijsheidprojecten in scholen in heel Europa. Wij doen dit omdat we ervan overtuigd zijn dat nieuwsmedia kunnen bijdragen aan het vergroten van het leesplezier van jongeren en hen aan te moedigen goed geïnformeerde en actieve burgers te worden in de democratische samenleving.”

Danièle Fonk, algemeen directeur van Editpress Luxembourg SA en voorzitter van de Media Literacy Working Group van ENPA: “Nieuwsmedia zijn de pioniers op het gebied van mediawijsheid. Uitgevers streven naar een geletterde cultuur met kritische burgers die toegang kunnen krijgen tot content op alle platformen”.

——————————————————————-

Noot voor de redactie:

De European Newspublishers’ Association (ENPA) is een internationale non-profit organisatie, die uitgevers van nieuwsmedia op alle platformen vertegenwoordigt. Meer dan 5200 nationale, regionale en lokale nieuwsmedia uit lidstaten van de EU, plus Noorwegen, Zwitserland en Servië, zijn bij ENPA aangesloten.

 

‘What’s Your News? Hoe nieuwsmedia bijdragen aan mediawijsheid’, bevat een voorwoord van de EU Commissaris Vassiliou en is tot stand gekomen onder redactie van Francine Cunningham, directeur van ENPA. De brochure is te downloaden via www.enpa.be

Fifi Schwarz, directeur van Nieuws in de klas, is lid van de ENPA Working Group on Media Literacy. Zij is auteur van de bijdrage over nieuwsmedia en mediawijsheid in Nederland (pagina 19-20). Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Michelle Knijff via m.knijff@nieuwsindeklas.nl of 020-4309190

Nieuwsbrief