PERSBERICHT // Scholieren kiezen: Muammar Kaddafi Nieuwspersoon van 2011

Amsterdam – Bijna 3.000 leerlingen verdeeld over 75 scholen in Nederland hebben hun oordeel geveld: zij verkozen ‘Muammar Kaddafi’ tot Nieuwspersoon van 2011. Belangrijkste nieuwsgebeurtenis van 2011 is volgens de leerlingen de dood van Osama Bin Laden. ‘App’ bestempelden zij tot Nieuwswoord van het jaar. Dit is de uitkomst van de jaarlijkse Scholierenpeiling van Nieuws in de klas.

Nieuws in de klas stelde een jaaroverzicht op van 30 gebeurtenissen, 30 persoonlijkheden en 30 nieuwswoorden die in 2011 veelvuldig in het nieuws waren. Dit overzicht werd verspreid onder leerkrachten en docenten die het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van diensten van Nieuws in de klas. Zij stelden met hun leerlingen in de drie categorieën klassikaal een Top-3 samen. Op basis van alle inzendingen stelde Nieuws in de klas vervolgens de landelijke einduitslag vast:

Totaal uitslag *

Nieuwspersoon   Nieuwsgebeurtenis   Nieuwswoord  
1. Muammar Kaddafi 23% 1. Bin Laden gedood    21% 1. App  19,4%
2. Steve Jobs 16% 2. Aanslag Utøya en Oslo 16% 2. Snelwegschutter     19,1%
3. Mauro Manuel 10% 3. Tsunami en kernramp
in Fukushima
14% 3. Killerkomkommer   14%

* N.B. De totaalpercentages van de Top-3 komen niet uit op 100%, omdat de stemmen in elke categorie zijn verdeeld over 30 items.

Emotie factor bij keuze
Alvorens hun eigen Top-3 samen te stellen, hebben de leerlingen klassikaal discussies gevoerd over de onderwerpen. Zij hebben zich bij hun keuze laten leiden door zowel de maatschappelijke betekenis van de onderwerpen als de media-aandacht die deze hebben gegenereerd. Een mogelijke verklaring voor deze uitslag is dat onderwerpen die met veel emoties gepaard gaan, veel indruk maken op leerlingen. “Schokkende beelden bij het nieuws spelen daarin een belangrijke rol,” aldus een deelnemende docent. Dat geldt vooral voor de nieuwspersonen en –gebeurtenissen en in mindere mate voor het nieuwswoord.

Nieuw dit jaar: categorie Nieuwswoord
Nieuwsmedia gebruiken vaak herkenbare termen om een ontwikkeling te benoemen. Dit wordt ingegeven door de beperkte tekstlengtes voor nieuwsberichten en koppen, maar ook doordat veel ontwikkelingen herhaaldelijk in het nieuws terugkeren. Dit jaar heeft Nieuws in de klas de categorie Nieuwswoord van het jaar toegevoegd aan de Scholierenpeiling. Dit sluit aan bij de doelstelling om leerlingen te helpen bij het vergroten van hun taalvaardigheid. Leerlingen die een grote woordenschat hebben en reflecteren over taal, zijn beter in staat om de betekenis van mediaboodschappen te doorgronden.

Over de organisatie
De Scholierenpeiling is een initiatief van Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia. Nieuws in de klas helpt jonge mensen om mediabewuste burgers te worden. De organisatie laat hen via het onderwijs actief gebruik maken van journalistieke media. Daartoe biedt Nieuws in de klas docenten in het primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid om nieuwsmedia, zowel op papier als digitaal, in te zetten als lesinstrument ter bevordering van taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Zie voor meer informatie: www.nieuwsindeklas.nl en www.scholierenpeiling.nl.
 
= EINDE PERSBERICHT =

——————————————————————————————————————-

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over de Scholierenpeiling, zie www.scholierenpeiling.nl
Voor meer informatie over Nieuws in de klas, zie http://www.nieuwsindeklas.nl/over_nieuws_in_de_klas/
Of neem contact op met Fifi Schwarz, 020-4309195, f.schwarz@nieuwsindeklas.nl

Nieuwsbrief