Persvrijheid

Persvrijheid is de vrijheid om gevoelens en gedachten openbaar te maken.

 

Een democratische samenleving kan alleen functioneren als de persvrijheid -als een van de voornaamste voorwaarden- goed geregeld is.

De grondwet geeft aan dat er in Nederland persvrijheid is. In artikel 7 staat: “Niemand heeft voorafgaand toestemming nodig, om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

In Nederland zijn we gewend aan persvrijheid, maar dat is niet in alle landen hetzelfde. Persvrijheid betekent dat journalisten mogen onderzoeken, maken en schrijven wat ze willen zonder dat de regering dit verbiedt. Persvrijheid is dus heel belangrijk.

Er wordt jaarlijks een wereldranglijst gemaakt van de persvrijheid in alle landen.

 

Nieuwsbrief