Praktijkvoorbeeld: Actualiteitsspellen

Met actualiteitsspellen komen leerlingen op een activerende en interactieve manier in aanraking met het nieuws. Gamification wordt al veel toegepast in het onderwijs. Docenten zetten spelelementen in om hun leerlingen beter te laten leren. Sommige docenten maken hun eigen spel. Op deze pagina verzamelen wij voorbeelden van spellen met actualiteit. Ken je ook actualiteitsspellen of heb je er zelf een gemaakt laat het ons weten.

Lucelle Deneer, docent maatschappijleer op Christelijk College Groevenbeek in Ermelo zet gamification in om de actualiteit te behandelen. Leraar 24 maakte een video waarin haar actualiteitsspellen worden uitgelicht.

In de video worden vier spellen uitgelicht:

  1. Facebookspel  De leerlingen bereiden zich met dit spel voor op actualiteitentoetsen. De vragen maken een koppeling tussen bestaande leerstof en het nieuws.
  2. Quiz Leerlingen beantwoorden vragen over het nieuws. Wanneer er een vraag fout beantwoord wordt, moet er een poppetje op de toren van Pisa worden geplaatst. Als de toren omvalt, krijgt de andere groep zegels voor de spaarkaart.
  3. Wie ben ik? Twee leerlingen strijden tegen elkaar. De leraar stelt een vraag over het nieuws. Wie het antwoord weet, mag de bel luiden. Is het antwoord goed dan krijg je een stukje van een puzzel.
  4. Fast Elk groepje dobbelt met een dobbelsteen. Bij ieder aantal ogen hoort een vraag. Als de vraag door het groepje is beantwoord, kijk je als leraar het antwoord na.
  5. Bron: Leraar 24

Nieuwsbrief