Praktijkvoorbeeld Jeroen Steenbakkers: Nieuws laat leerlingen lezen

Jeroen Steenbakkers is docent Nederlands op het Ludgercollege en is onderzoeker aan de RUG. Hij gebruikt regelmatig betekenisvolle teksten uit het nieuws.
Hij doet promotieonderzoek naar bewuste taalvaardigheid in het schoolvak Nederlands. Hij is nauw betrokken bij curriculum.nu en adviseerde de Tweede kamer onder andere bij de hoorzitting in januari 2020.

De Nieuwsservice is handig

Jeroen Steenbakkers is voorstander van teksten lezen in de les die die dicht bij de leefwereld van leerlingen staan. Dat motiveert om te lezen en leesmotivatie en leesplezier zijn belangrijk voor een goede leesvaardigheid. Zijn kijk op het vak Nederlands is dan ook eerder pedagogisch dan didactisch. Om met betekenisvolle teksten te werken selecteert hij teksten uit zijn eigen krant en maakt hij ook regelmatig gebruik van de Nieuwsservice van Nieuws in de klas.
Hij voegt daar aan toe: “Momenteel iets minder want ik geef maar aan vier klassen les vanwege mijn onderzoek. De Nieuwsservice Digitaal is dan heel handig.”

“Lees de krant met thee en appelgebak!”

Wanneer hij de Nieuwsservice voor leerlingen bij de leerlingen thuis laat bezorgen geeft hij er een opdracht bij die de leerlingen meestal wel aanspreekt: “Op zaterdag lees je een half uur de krant met thee en appelgebak!”

Dat de leerlingen dit een goed idee vinden blijkt wel uit de opmerkingen die hij dan krijgt: “Kunt u dat in magister zetten, dan lezen mijn ouders dat ook”.

Zo’n eigen accent geven aan het vak Nederlands is cruciaal volgens Jeroen Steenbakkers: “Het vak Nederlands heeft op dit moment veel referentiedoelen en het vak is in aantal uren achteruit gegaan dus de docent zit gauw vol. Curriculum.nu biedt meer ruimte voor de docent. Dat is positief want dat geeft de docent meer ruimte om dingen te doen die hij zinnig vindt. En alleen om die reden zijn ze al effectief, want een docent die zijn eigen accent kan leggen heeft positieve invloed op het leerproces van leerlingen.”

Schrijf voor examen naar aanleiding van een krantenartikel

Volgens Jeroen Steenbakkers wordt nu te veel ingezet op het trainen voor examens.  Daarmee is het vak Nederlands teveel een vak van instructie geworden. Hij vervolgt:  “Van de sterke gerichtheid op kennisdoelen wordt het vak Nederlands niet beter. Het tekstbegrip van leerlingen is niet sterk. Taal is meerduidig. Schrijfvaardigheid zou een grotere rol moeten krijgen. Voor het examen zou het beter zijn als leerlingen naar aanleiding van een actueel artikel zelf een eigen tekst moeten schrijven. Vroeger, tot aan de basisvorming was het vak Nederlands meer pedagogisch ingericht dan daarna.”

 

Jeroen Steenbakkers doet onderzoek naar de didactiek en pedagogiek van schrijfstijlonderwijs.

Wilt u ook een praktijkvoorbeeld delen van uzelf of een collega? Mail naar info@nieuwsindeklas.nl

Nieuwsbrief