Praktijkvoorbeeld: leerlingen maken coronakrant

Veel scholen zijn op zoek naar uitdagende en activerende opdrachten voor afstandsonderwijs. De School op de berg uit Amersfoort geeft les op afstand en leerlingen kregen de opdracht om nieuws te maken. Jasmin Hilhorst uit groep 8 heeft een Coronakrant gemaakt. De online krant is zeer informatief en goed geschreven.

Gertruud Ossendrijver, leerkracht groep 8:  “Wij hebben de nieuwstool ingezet zodat onze leerlingen in deze Coronatijd op een creatieve, afwisselende manier met taal bezig zijn”

Afstandsonderwijs vraagt activerend onderwijs

In eerste instantie bieden veel scholen herhalingsmateriaal aan dat weinig instructie vereist. De hoeveelheid lesstof is beperkt om te kunnen wennen aan het onderwijs op afstand. Maar het onderwijs vraagt meer.
Motivatie van leerlingen is belangrijk, zeker als je lesgeeft op afstand. Activerende lessen helpen leerlingen als ze zelfstandig moeten werken. Voor veel leerlingen is het motiverend om zelf de regie te hebben en iets te produceren. Met de online nieuwstool.nl kunnen leerlingen zelf nieuws maken.

De stelopdracht voor groep 8 luidde: Houd iedere dag een soort dagboek bij in de vorm van een krant. Geef je krant een naam en bedenk leuke artikelen (interviews, puzzel, foto’s, dagverslagen, weerbericht, samenvatting van het nieuws etc.).
Je maakt de krant op : www.nieuwstool.nl en mail de krant iedere vrijdag of zaterdag naar beide juffen. Denk aan het maken van deze krant aan beeldspraak, directe rede, interpunctie etc. 

Jasmin Hilhorst heeft veel bronnen verzameld, artikelen gelezen en in haar eigen woorden berichten geschreven. Ze heeft interessante weetjes verzameld en haar moeder geïnterviewd die in de zorg werkt. Het beeldmateriaal dat ze gebruikt, past goed bij de verhalen die ze geschreven heeft. Ze heeft een mooie krant gemaakt met veel verschillende soorten teksten over het coronavirus. De leerlingen van groep 8 van de School op de berg hebben veel kranten gemaakt. De Corona Koerant en de Toppie’s school gaan onder andere over het thuiswerken en zijn het lezen waard.

Zelf nieuws maken is motiverend

Er zijn veel didactische labels aan het zelf maken van nieuws te hangen. De activerende didactiek en het producerend leren maken het tot betekenisvol onderwijs. Dit wordt versterkt omdat ze aan de slag gaan met onderwerpen die nu actueel zijn. De lesopdracht sluit direct aan op taal, mediawijsheid en burgerschap. In de krant is dan ook aan alles te zien dat ze gemotiveerd was om de actualiteit in haar eigen woorden te vatten. En motivatie is het belangrijkste ingrediënt voor goed afstandsonderwijs. Misschien is er een zaadje geplant voor een journaliste in de dop?

Nieuwsbrief