Praktijkvoorbeeld OBS De Duizendpoot

Steeds meer scholen werken vakoverstijgend en gebruiken de actualiteit als verbindende inhoud. OBS De Duizendpoot in Oosterhout zet de Nieuwsservice voor docenten en de Nieuwsservice Digitaal via Blendle in om hun leerlingen mediawijs te maken. Een praktijkvoorbeeld over het thema Media en communicatie.

Annelies Biermann, leerkracht van De Duizendpoot, vertelt over het thematisch werken. “De hele bovenbouw werkt vier weken aan dit thema. Er wordt een gastles gegeven door een journalist van de lokale krant. Een voorlichter van Bureau Halt komt voorlichting geven over gebruik van sociale media”. Binnen het thema wordt gewerkt aan de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en spelling maar ook aan de creatieve vakken en aardrijkskunde.

Het thema media en communicatie is onderverdeeld in vier subthema’s:

  • Wat is communicatie; Geschiedenis en ontwikkeling media, massacommunicatie.
  • Hoe komt het nieuws bij ons terecht?
  • Broodjes aap/fakenieuws
  • Mediawijsheid; veilig op het web

Bij de start van het project worden leervragen gesteld. Wie werken bij de krant? Is nieuws overal toegankelijk? Hoe communiceren mensen met elkaar?

In de volgende fase gaan de leerlingen aan de slag met diverse verwerkingsopdrachten. Verschillende bronnen over hetzelfde bericht worden onderzocht, er wordt onderzocht wat een advertentie kost. Ze maken een krant met www.nieuwstool.nl en muurkranten, er worden vlogs en filmpjes gemaakt.
M
et de kranten die uitgelezen zijn wordt geknutseld in de les handenarbeid.

In de laatste fase ronden de leerlingen hun onderzoeksactiviteiten af. Alle onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan elkaar, aan familie en leerkrachten in de vorm van powerpoints, prezi, kranten en filmpjes.

Nieuwsbrief